Kurs Java

Komendy Linuxa

Komendy w systemach Ubuntu i Debian są w dużej mierze takie same, ponieważ Ubuntu jest oparte na Debianie. Większość poleceń i narzędzi dostępnych w Debianie można również używać w Ubuntu. Jednak istnieją pewne różnice między tymi dwiema dystrybucjami, głównie w zakresie domyślnych ustawień, interfejsów użytkownika i menedżerów pakietów.

Na przykład, Ubuntu korzysta z nieco innego systemu zarządzania pakietami, jak np. PPA (Personal Package Archive), który nie jest dostępny w Debianie. Mimo tych różnic, większość podstawowych komend i narzędzi, takich jak zarządzanie plikami, użytkownikami czy usługami, będzie działać tak samo zarówno na Ubuntu, jak i Debianie.

Podobnie jest z komendami RHEL (Red Hat Enterprise Linux) i Ubuntu. Podstawowe narzędzia i funkcje są wspólne dla większości dystrybucji Linuxa. Istnieją tutaj pewne różnice, głównie w zakresie menedżerów pakietów, usług i konfiguracji systemowych. Na przykład menedżer pakietów RHEL używa systemu zarządzania pakietami YUM (Yellowdog Updater, Modified) oraz DNF, natomiast Ubuntu korzysta z APT (Advanced Package Tool). W związku z tym komendy związane z instalacją, aktualizacją czy usuwaniem pakietów będą się różnić.

Lista podstawowych komend

Poniższa lista przedstawia kilkanaście najpopularniejszych komend (z przykładami) działających w systemie Linux, niezależnie do tego czy jest to Ubuntu, Debian czy RHEL. Wyobraź sobie, że jesteś w katalogu /opt/tools/javappa, w którym znajdują się trzy katalogi: tool1, tool2, tool3.
pwd - wyświetla ścieżkę do bieżącego katalogu
pwd
/opt/tools/javappa
ls - wyświetla zawartość katalogu
ls /opt/tools/javappa
tool1 tool2 tool3
cd - zmienia bieżący katalog
cd /opt/tools
/opt/tools#
cd .. - zmienia bieżący katalog na katalog wyżej w hierarchii
cd ..
/opt#
touch - tworzy nowy, pusty plik lub zmienia datę pliku
touch /opt/tools/javappa/tool1/file1.txt
wykonaj ls, aby zobaczyć plik:
ls /opt/tools/javappa/tool1 => file1.txt
echo (>) - tworzy nowy plik z podaną zawartością w środku, nadpisuje plik jeśli już istniał
echo "dfsdfds" > /opt/tools/javappa/tool1/file1.txt
zapisze w pliku:
dfsdfds
echo (>>) - dopisuje treść do istniejącej w pliku
echo "dopisany tekst" >> /opt/tools/javappa/tool1/file1.txt
dfsdfds
dopisany tekst
cat - wyświetla zawartość pliku, a jeśli plik jest pusty, nic się nie wyświetli
cat /opt/tools/javappa/tool1/file1.txt
dfsdfds
dopisany tekst
cp - kopiuje pliki i katalogi
cp /opt/tools/javappa/tool1 /opt/tools/javappa/tool2 -r
ls /opt/tools/javappa/tool2/tool1 => file1.txt
rm - usuwa pliki (rm), katalogi (rm -r) lub katalogi z wymuszeniem (rm -rf)
rm -r /opt/tools/javappa/tool3
wykonaj ls, aby zobaczyć zawartość katalogu:
ls /opt/tools/javappa => tool1 tool2
mkdir - tworzy katalogi
mkdir /opt/tools/javappa/tool3
wykonaj ls, aby zobaczyć zawartość katalogu:
ls /opt/tools/javappa => tool1 tool2 tool3
mv - przenosi pliki i katalogi
mv /opt/tools/javappa/tool3 /opt/tools/javappa/tool2
ls /opt/tools/javappa/tool2 => tool1 tool3
grep - wyszukuje tekst w plikach, również na podstawie wyrażeń regularnych
grep "fsd" /opt/tools/javappa/tool1/file1.txt
dfsdfds
df -h - wyświetla informacje o dostępnej przestrzeni na dysku
df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs      777M 1.1M 776M  1% /run
/dev/sda1    155G 140G  16G 91% /
...
/dev/sda10   105M 9.2M  96M  9% /boot/efi
du -sh - wyświetla informacje o tym, ile zajmuje plik lub katalog
du -sh /opt/tools/javappa/tool2
12K  /opt/tools/javappa/tool2
lsb_release -a - wyświetla nazwę dystrybucji, wersję, numer wersji i opis.
lsb_release -a
Distributor ID: Ubuntu
Description:  Ubuntu 22.10
Release:    22.10
Codename:    groovy
Dołącz do grupy, w której znajdziesz ciekawe posty oraz poznasz odpowiedzi na swoje pytania!
Grupa Portalu Javappa
 • Regularnie publikowane posty dotyczące, Springa i Hibernate'a oraz samej Javy.
 • Możliwość zadawania pytań osobom tworzącym społeczność budowaną wokół tych samych zainteresowań
 • Bezpośredni kontakt z autorem portalu i kursów Javappa!
 • Wymiana doświadczeń między członkami grupy
 • Przyjazna atmosfera w zamkniętej grupie

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE