Kurs Java

Typy proste

Java jest językiem silnie ukierunkowanym na programowanie obiektowe, ale zawiera również typy proste. Typy proste mogą być używane zarówno w polach klas jak i jako zwykłe zmienne w metodach. Do typów prostych należą: char, boolean, byte, short, int, long, float oraz double.

Zastosowanie. Typy proste są wykorzystywane przy operacjach matematycznych (takich jak dodawanie, mnożenie wartości...), ale mogą być także wykorzystywane do definiowania dowolnych parametrów liczbowych w programach, na przykład danych statystycznych.

Typy proste - przykłady

Omówmy sobie krótko poszczególne typy, wraz z przykładami:
 • Typ char reprezentuje pojedynczy znak (np. literę). Zmienne typu char mają wartości odpowiadające dowolnemu znakowi kodowania UTF-16.
  char itemFirstCharacter = 'i';
  
 • Typ boolean reprezentuje wartość typu logicznego. Zmienna typu boolean może przyjmować jedną z dwóch wartości: true albo false. Możemy na przykład ustawić w kodzie czy jakieś ustawienie jest włączone lub wyłączone:
  boolean enabled = true; 
  
 • Następnie wyróżniamy grupę typów, reprezentujących zmienne numeryczne. Typy: byte, short, int i long to typy całkowitoliczbowe, to znaczy typy reprezentujące liczby całkowite. Różnica między zmiennymi wynika z zakresu, jaki reprezentują.
  • Zmienna typu byte może przyjmować wartości z zakresu od -128 do 127, na przykład:
   byte itemsNumber = 7; 
   
  • Zmienna typu short z zakresu od -32768 do 32767:
   short itemsNumber = 400; 
   
  • Zmienna typu int z zakresu od -2147483648 do 2147483647:
   int itemsNumber = 53000; 
   
   Ciekawostka. Ten typ jest prawdopodobnie najczęściej używanym typem liczbowym przez programistów. Reprezentuje on na tyle "bezpieczny" przedział liczbowy, że najprościej go użyć do większości zadań. Nie jest to jednak dobra praktyka. W wielu przypadkach wystarczy skorzystać np. z typu short lub byte jeśli jasne jest, że dana zmienna lub stała nigdy nie przyjmie wartości wykraczającej poza dany przedział.
  • Zmienna typu long z zakresu od - 9223372036854775808 do 9223372036854775807, wymaga zapisu przy pomocy tzw. literału - czyli za liczbą podajemy literkę l:
   long itemsNumber = 72036854775807l; 
   
   Ciekawostka. Praktycznie każdy system informatyczny używa automatycznej numeracji rekordów w bazie. Kod w Javie również przechowuje te wartości w polach. W wielu przypadkach można typ takiego pola zdefiniować jako int, gdyż w pojedynczej tabeli w bazie znajduje się zwykle mniej niż 2147483647 rekordów. Zdarzają się jednak systemy gdzie zakres tego typu liczbowego jest zbyt mały! Dobrze jest zabezpieczyć się przed takim problemem ustawiając typ liczbowy dla id w polu jako typ long. Oczywiście dotyczy to dużych projektów. W przypadku szkolnych lub akademickich programów wystarczy int.
 • Kolejną grupą, reprezentującą zmienne numeryczne są typy: float oraz double. Używamy ich w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych.
  • Zmienna typu float wymaga zapisu przy pomocy tzw. literału - czyli za liczbą podajemy literkę f:
   float itemFloat = 4.33f;
   
  • Zmienna typu double:
   double itemDouble = 404.56;
   
Appa Notka. Warto pamiętać, że liczby zmiennoprzecinkowe są zaprojektowane do obliczeń naukowych, które przekładają wydajność ponad dokładność. W związku z tym nie są najlepsze do przechowywania cen. Do tego zadania najlepiej będzie użyć typu obiektowego BigDecimal.

Przykład w programie

Teraz zobaczmy jak typy proste wyglądają po wpięciu ich do naszego programu z rozdziału Hello JavAPPa:
public class Start {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello JavAPPa");
    
    char itemFirstCharacter = 'i';
    System.out.println(itemFirstCharacter);
    
    boolean enabled = true;
    System.out.println(enabled);
    
    byte itemsNumberByte = 7;
    System.out.println(itemsNumberByte);
    
    short itemsNumberShort = 400;
    System.out.println(itemsNumberShort);
    
    int itemsNumberInt = 53000;
    System.out.println(itemsNumberInt);
    
    long itemsNumberLong = 72036854775807l;
    System.out.println(itemsNumberLong);
    
    float itemsNumberFloat = 4.33f;
    System.out.println(itemsNumberFloat);
    
    double itemsNumberDouble = 4.99;
    System.out.println(itemsNumberDouble);
  }
}
[Film bez dźwięku] [720p]
Linki:
https://www.w3schools.com/java/java_variables.asp
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-4.html#jls-4.2
Masz pytanie dotyczące tego rozdziału? Zadaj je nam!
Masz pytanie dotyczące prezentowanego materiału?
Coś jest dla Ciebie niejasne i Twoje wątpliwości przeszkadzają Ci w pełnym zrozumieniu treści?
Napisz do nas maila, a my chętnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.
Najciekawsze pytania wraz z odpowiedziami będziemy publikować pod rozdziałem.
Nie czekaj. Naucz się programować jeszcze lepiej.
kursjava@javappa.com

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE