Kurs Java

Pętla for

Pętla for wykonuje się aż do momentu, w którym określony warunek wykonalności przestaje być prawdziwy. Pętlę tę możemy opisać następującym schematem:
for (<określenie zmiennej>; <warunek wykonalności>; <modyfikacja zmiennej liczącej>) { 
  // Blok kodu do wykonania 
} 
Omówmy dokładne znaczenie powyższych składowych pętli:
 • Określenie zmiennej - jest wykonywane tylko raz, gdy pętla się rozpoczyna. Tutaj możemy zainicjować zmienną lub możemy użyć już zainicjowanej zmiennej.
 • Warunek wykonalności - musi zwracać wartość logiczną true lub false. Warunek jest sprawdzany tuż przed każdym wykonaniem cyklu pętli. Wywoływanie zawartości wnętrza pętli kontynuowane jest tak długo, dopóki warunek jest prawdziwy.
 • Modyfikacja zmiennej - zmienna jest modyfikowana przy każdym przebiegu pętli. Jest zwiększana, lub zmniejszana w zależności od określonych wymagań.
W najprostszym przykładzie zmienna licząca jest zwiększana przy każdym wykonaniu pętli o wartość równą 1 (co oznaczamy jako ++):
for (int itemNumber = 0; itemNumber < 5; itemNumber++) {
  System.out.println(itemNumber);
}
W pierwszej kolejności określamy wartość początkową, dla jakiej będziemy wykonywać pętlę.
int itemNumber = 0
W naszym przypadku wynosi ona zero.
Następnie sprawdzamy, czy spełniony jest warunek:
itemNumber < 5
Oczywiście warunek jest prawdziwy, ponieważ 0 < 5. Wykonywany jest więc blok kodu, umieszczony wewnątrz pętli:
System.out.println(itemNumber);
Na ekranie zostanie wydrukowana liczba 0. W tym momencie wykonywana jest modyfikacja zmiennej licznikowej (inkrementacja ++ lub dekrementacja --):
itemNumber++
Co oznacza w praktyce, że wartość itemNumber zwiększa się o jeden. Czyli nowa wartość itemNumber = 1.
W tym momencie cały proces wykonania pętli zaczyna się od nowa: sprawdzamy warunek itemNumber < 5. Z faktu, iż 1 < 5 wynika, że wykonywany jest kod we wnętrzu pętli, a licznik zwiększa się o jeden. Cały proces będzie się powtarzał do chwili, gdy wartość zmiennej itemNumber = 5. Wtedy warunek itemNumber < 5 będzie fałszywy, bo nieprawdą jest przecież, że 5 < 5. W ten sposób pętla zakończy swoje działanie, a program przejdzie do kolejnej instrukcji zawartej w kodzie.

Oczywiście możliwe jest również stworzenie pętli, w której zmienna zamiast rosnąć będzie malała (dekrementacja):
for (int itemNumberMax = 8; itemNumberMax > 0; itemNumberMax--) {
  System.out.println(itemNumberMax);
}

Przykład w programie

Teraz zobaczmy jak te pętle wyglądają w praktyce po wpięciu ich do naszego programu z rozdziału Hello JavAPPa:
public class Start {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello JavAPPa");

    System.out.println("Inkrementacja:");

    for (int itemNumber = 0; itemNumber < 5; itemNumber++) {
      System.out.println(itemNumber);
    }

    System.out.println("Dekrementacja:");
    
    for (int itemNumberMax = 8; itemNumberMax > 0; itemNumberMax--) {
      System.out.println(itemNumberMax);
    }      
  }
}
Linki:
https://www.w3schools.com/java/java_for_loop.asp
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/for.html
Masz pytanie dotyczące tego rozdziału? Zadaj je nam!
Masz pytanie dotyczące prezentowanego materiału?
Coś jest dla Ciebie niejasne i Twoje wątpliwości przeszkadzają Ci w pełnym zrozumieniu treści?
Napisz do nas maila, a my chętnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.
Najciekawsze pytania wraz z odpowiedziami będziemy publikować pod rozdziałem.
Nie czekaj. Naucz się programować jeszcze lepiej.
kursjava@javappa.com

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE