Kurs Java

Eclipse - Pierwszy projekt

Eclipse - Pierwszy projekt
Po zainstalowaniu Javy i zapoznaniu się wstępnie ze środowiskiem programistycznym (IDE) przyszedł czas na stworzenie pierwszego projektu, w którym będziemy pisać kod.

Pierwszy projekt

Zaczynamy od widoku, na którym zakończyliśmy rozdział Narzędzia programistyczne (IDE). W dowolnym miejscu sekcji Package Explorer klikamy prawym klawiszem aby uruchomić menu kontekstowe, w którym następnie wybieramy opcję New  > Java Project:
Eclipse - Nowy projekt
Po kliknięciu pojawi się okno New Java Project, w którym wprowadzamy nazwę projektu, na przykład: items-app. Nazwę wzięliśmy od ang. słowa item, co oznacza element. W przyszłości będziemy tworzyć nowe itemy oraz modyfikować i usuwać itemy już istniejące.

Używana wersja JRE zgadza się z numerem wersji Javy, którą zainstalowaliśmy. Pozostałych opcji nie zmieniamy. Zostawiamy ustawienia domyślne i naciskamy przycisk Next.

Przejdziemy wtedy do widoku okna z ustawieniami Javy (Java Settings) dla projektu. Tutaj najlepiej będzie zmienić nazwę katalogu wyjściowego (Default output folder) z bin na class. Katalog ten oznacza miejsce, do którego będą wpadać skompilowane wersje klas (nasz kod źródłowy przetworzony do postaci rozumianej przez komputer). Zaraz nad tym polem znajduje się funkcjonalność z Javy 9 - moduły (Create module-info.java). Na tym etapie nauki upraszczamy temat i odznaczamy tą opcję. Naciskamy Finish.
Eclipse - Okno tworzenia projektu
Eclipse - Okno ustawień nowego projektu
W ten sposób stworzyliśmy nasz pierwszy projekt! Sukces jest, ale tak naprawdę to ciągle nie koniec. Teraz w sekcji Package Explorer widzimy ikonę projektu, informację o użytym JRE (Java Runtime Environment) oraz pusty pakiet src.
Eclipse - Pusty projekt

Pierwszy pakiet

Klikamy prawym klawiszem myszy w src i ze znanego nam już menu wybieramy New  > Package. W nowym oknie wpisujemy nazwę pakietu. Nazwa ta nie może być całkiem przypadkowa. To znaczy teoretycznie można wpisać po prostu nazwę "projekt" albo co nam przyjdzie do głowy, ale nie będzie to zgodne z dobrymi praktykami.
Eclipse - Nowy pakiet
Eclipse - Okno tworzenia nowego pakietu
Powszechnie obowiązującą zasadą w pracy prorgamisty Java jest nazywanie głównego pakietu według schematu:
<odwrócona nazwa domeny firmy>.<nazwa projektu>
Oczywiście nie zawsze jesteśmy w pracy i nie zawsze wykonujemy projekt dla firmy. Możemy się dopiero uczyć lub po prostu pisać projekt hobbystycznie. W takich przypadkach można użyć własnej nazwy, ale warto przynajmniej skorzystać z podobnej konwencji, tak aby od początku nabierać dobrych praktyk. Na przykład:
<nazwisko>.<imię>.<nazwa projektu>
Wyjaśnijmy od razu skąd ta kropka. Służy ona do oddzielania kolejnych poziomów pakietów w projekcie, więc jeśli chcemy stworzyć pakiet a, w którym będzie pakiet b, a w nim pakiet c, wówczas zapiszemy to w postaci: a.b.c.

W naszym przykładzie tworzymy pakiet o nazwie com.javappa.itemsapp i klikamy w przycisk Finish.
Eclipse - Pusty pakiet

Pierwszy program

Programowanie w Javie to programowanie w pełni obiektowe. Powszechnie znany jest cytat, że w "Javie wszystko jest obiektem". Jak dowiecie się z rozdziału Programowanie obiektowe i klasy, aby powstał obiekt najpierw musi być stworzona klasa, na bazie której ten obiekt zostanie stworzony. Dlatego też jeśli chcemy stworzyć nasz pierwszy program, musimy stworzyć przynajmniej jedną klasę uruchomieniową.

Ponownie używamy prawego klawisza myszy. Klikamy w pusty pakiet (a raczej zbiór pakietów), a następnie wybieramy opcje New  > Class. Wpisujemy nazwę klasy. To będzie nasz klasa uruchomieniowa, więc dobrą nazwą będzie Start. Następnie zaznaczamy checkboxa public static void main(String[] args), co spowoduje, że w naszej klasie zostanie automatycznie wygenerowana metoda main, która jest metodą wyjątkową. To ona "powie Javie", że tutaj zaczyna się nasz program. Na koniec klikamy w przycisk Finish.
Eclipse - Nowa klasa
Eclipse - Okno tworzenia nowej klasy
W tym momencie w naszym drzewie projektowym w Package Explorer pojawi się ikona z nazwą klasy i dodatkowo pakiety zmienią kolor z białego na brązowy. Ten kolor oznacza, że w naszym pakiecie znajduje się przynajmniej jedna klasa (wcześniej nie mieliśmy klas więc pakiety były domyślnie białe). Po wykonaniu dwukliku na klasie Start otworzy się plik w postaci zakładki w sekcji znajdującej się po prawej stronie od Package Explorera. Jeśli w przyszłości będziemy dodawać nowe pliki (z kolejnymi klasami) do projektu, wówczas otwarcie każdego z nich nastąpi w osobnej zakładce.

Eclipse - Widok nowej klasy
Jak widać wyżej w naszej klasie, w ciele metody main, napisaliśmy jedną linjkę kodu. Zawiera ona tekst:
System.out.println("Hello!");
Bez wchodzenia w zbędne szczegóły (poznacie je ucząc się Javy z naszego kursu) powiemy jedynie, że uruchamiając program z tą linjką kodu, powinniśmy otrzymać tekst "Hello!" wypisany na konsoli programu. Aby to sprawdzić uruchamiamy program klikając prawym klawiszem myszy w naszą klasę uruchomieniową, a następnie wybieramy opcje: Run As  > Java Application. Ten sam efekt osiągniemy jeśli klikniemy w ikonkę białego trójkąta na zielonym tle w pasku narzędziowym.
Eclipse - Uruchomienie pierwszego programu
W efekcie naszych działań kod został uruchomiony, a na konsoli widzimy dokładnie to czego oczekiwaliśmy:
Eclipse - Przywitanie na konsoli
I tak o to możemy odtrąbić sukces. Napisaliśmy nasz pierwszy program! Oczywiście w trakcie naszego kursu będziemy jeszcze do niego wracać.

Co dalej? Teraz nie pozostaje nic innego jak zabrać się za kolejne rozdziały kursu. Najlepiej uczyć się z nich po kolei. W szczególności na początek polecamy rozdział Wprowadzenie do Javy. Przedstawiamy tam ogólne założenia, bez wchodzenia w zbędne (na tym etapie) detale.
Masz pytanie dotyczące tego rozdziału? Zadaj je nam!
Masz pytanie dotyczące prezentowanego materiału?
Coś jest dla Ciebie niejasne i Twoje wątpliwości przeszkadzają Ci w pełnym zrozumieniu treści?
Napisz do nas maila, a my chętnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.
Najciekawsze pytania wraz z odpowiedziami będziemy publikować pod rozdziałem.
Nie czekaj. Naucz się programować jeszcze lepiej.
kursjava@javappa.com

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE