Angular

Angular, stworzony przez Google, jest jednym z najbardziej znanych i używanych frameworków do tworzenia aplikacji internetowych. Od swojego debiutu jako AngularJS, przeszedł gruntowną ewolucję, aby stać się prostszy, szybszy i bardziej wydajny. Jego popularność wśród deweloperów i firm nieustannie rośnie, dzięki czemu znajduje zastosowanie w projektach o różnych skalach i złożoności.
Angular to open-source'owy framework do tworzenia dynamicznych aplikacji webowych. Pozwala na tworzenie aplikacji w modelu Single Page Application (SPA), co oznacza, że większość pracy (w tym renderowanie) odbywa się po stronie klienta, czyli w przeglądarce użytkownika. W porównaniu do innych frameworków, takich jak React czy Vue.js, Angular wyróżnia się kompletnością – oferuje szereg narzędzi i gotowych rozwiązań, które pozwalają szybko rozwijać zaawansowane aplikacje.

Architektura Angulara

Kluczową cechą Angulara jest jego modułowość i architektura oparta na komponentach. Każda aplikacja Angularowa składa się z wielu komponentów, które współpracują ze sobą, tworząc spójny interfejs użytkownika. Framework ten stosuje również wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection), co ułatwia zarządzanie zależnościami między różnymi częściami aplikacji. Podstawowe elementy Angulara obejmują moduły, komponenty, serwisy i dyrektywy, każdy z nich odgrywa specyficzną rolę w strukturze aplikacji.

Tworzenie Aplikacji w Angularze

Proces tworzenia aplikacji w Angularze rozpoczyna się od zainstalowania środowiska Angular CLI, narzędzia command-line, które umożliwia łatwe tworzenie, zarządzanie i testowanie aplikacji. Przykładowy komponent aplikacji może zawierać szablon HTML, logikę w TypeScript oraz opcjonalnie styl CSS. Angular CLI automatyzuje wiele procesów, takich jak kompilacja, testowanie i wdrożenie aplikacji.

Zaawansowane Funkcje Angulara

Angular oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji, takich jak Routing, Formularze, HTTP Communication, i wiele innych. Routing pozwala na nawigację między różnymi widokami i komponentami w aplikacji. Mechanizmy formularzy ułatwiają zbieranie i walidację danych wejściowych użytkownika. Komunikacja HTTP umożliwia interakcje z zewnętrznymi API i serwerami backendowymi. Dodatkowo, Angular wspiera reaktywne programowanie z użyciem RxJS, co pozwala na efektywne zarządzanie asynchronicznymi danymi i zdarzeniami.

Popularne narzędzia: Angular CLI, Angular Material, NgRx

Angular 17

 • Annotacja @Component — Ulepszono annotację @Component, wprowadzając nową właściwość styleUrl oraz umożliwiając, aby właściwość styles przyjmowała wartość jako łańcuch znaków lub tablicę łańcuchów znaków
 • Nowy Application Builder — Angular 17 wprowadza nowy "uniwersalny" builder (@angular-devkit/build-angular:application), który pozwala na budowanie zarówno aplikacji z renderowaniem po stronie klienta, jak i serwera. Jest to znaczna zmiana w porównaniu do poprzednich wersji, gdzie wymagane były różne buildery dla różnych typów renderowania
 • Nowy Angular Code Flow — Wprowadzono nowy, bardziej zaawansowany kod strukturalny, eliminując potrzebę importowania dyrektyw strukturalnych takich jak ngIf i ngFor. Ten nowy sposób pisania kodu jest wbudowany w Angulara i ułatwia integrację komponentów opartych na sygnałach Angulara
 • Funkcja 'defer' — Angular 17 wprowadza funkcję 'defer', która ułatwia ładowanie leniwe (lazy loading) komponentów, uwzględniając wszystkie etapy tego procesu. Dzięki temu, ładowanie komponentów jest bardziej efektywne i mniej podatne na błędy
 • OSignal — W wersji 17, Signal, który pojawił się jako podgląd dla deweloperów w Angularze 16, jest teraz stabilny i gotowy do użycia. Umożliwia on bardzo precyzyjną reaktywność, pozwalając na odświeżanie tylko tych komponentów, których sygnał został zmodyfikowany
 • Angular Devtools — Narzędzia deweloperskie Angulara otrzymały nową funkcję, pozwalającą na wyświetlanie drzewa iniekcji, co jest bardzo użyteczne podczas debugowania aplikacji, szczególnie w przypadku cyklicznych zależności lub problemów z rozwiązaniem tokenów

Angular 16

 • Angular 16 Signals (Developer Preview) — Nowa funkcja umożliwiająca kontrolowanie zmian stanu w aplikacjach Angulara
 • Ulepszone Hydration (Developer Preview) — Możliwość ponownego wykorzystania istniejących węzłów DOM na stronach renderowanych po stronie serwera lub pre-renderowanych
 • Szybsze Budowanie z esbuild (Developer Preview) — Wprowadzenie wsparcia dla nowych builderów opartych na esbuild, znacznie przyspieszających czas budowy
 • Usunięcie ngcc (Angular Compatibility Compiler) — Pełne przejście od View Engine do Ivy poprzez usunięcie kodu związanego z View Engine

Angular 15

 • Stabilne samodzielne komponenty — Przejście z wersji deweloperskiej do stabilnej
 • API kompozycji dyrektyw — Ułatwienie ponownego wykorzystania kodu przez połączenie wielu dyrektyw
 • Dyrektywa NgOptimizedImage — Optymalizacja ładowania obrazów
 • Wsparcie dla Node.js — Wersje 14.20, 16.13 i 18.10
 • Wsparcie dla TypeScript — Wersja 4.8 lub nowsza

Angular 9

 • Zmniejszenie rozmiaru zbudowanej paczki.
 • Bazel - Nowe narzędzie budujące, umożliwiające szybsze budowanie równoległe.
 • Ivy Rendering Engine - od teraz jest domyślnym silnikiem renderującym (po poprzednich: TemplateEngine, ViewEngine).
 • Rezygnacja z entryComponents.
 • Znacznik ngForm został zmieniony na ng-form.
AngularJS to framework, który przewrócił do góry nogami koncepcje budowy aplikacji webowych opartych o Javascript. To pierwszy tak popularny Javascriptowy framework, którego używanie prawie całkowicie eliminuje potrzebę operowania na drzewie komponentów DOM tworzonej strony. Najważniejszym przeznaczeniem frameworka (podobnie jak w Angular 2+) jest budowa aplikacji SPA (Single Page Application), a więc aplikacji uruchomionych pod jednym adresem URL z funkcjonalnością przełączania widoków oraz podmianą widocznego adresu URL, wykonywanych po stronie samego Javascriptu.

Framework opiera się na koncepcji MVW (Model View Whatever) - co umożliwia nam pracę w ramach wzorców MVC (Model View Controller) oraz MVVM (Model Viewv View Model). Kurs AngularJS wykorzystuje oba te wzorce.

Wprowadzenie do frameworka AngularJS

Przetwarzanie danych w AngularJS

Dyrektywy w AngularJS


Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE