Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej javappa.com


§1 Definicje


 1. Operator usługi, Usługodawca – Operatorem usługi javappa.com jest firma JAVAPPA Jarosław Klimas z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 130C/15, NIP: 631-232-86-82, REGON: 360955912, TEL.: 794933540, EMAIL: office@javappa.com
 2. Serwis – strona internetowa pod adresem javappa.com
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, niezupełna osoba prawna korzystająca z serwisu.
 4. Konto użytkownika – miejsce w serwisie, w którym przechowywane są informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji.
 5. Aplikacja – oprogramowanie dostępne w ramach serwisu
 6. Moduły aplikacji – elementy aplikacji, w ramach wybranej funkcjonalności. Moduł złożony jest z kodu źródłowego oraz dokumentu zwanego potocznie tutorialem (z ang. korepetycje, samouczek), udostępnionego w formacie pdf.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§2 Rejestracja


 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i dzięki niej użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji zamieszczonej w serwisie oraz możliwość zakupu Modułów aplikacji.
 2. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika podczas procesu rejestracji w serwisie tworzone jest Konto użytkownika, które może być w dowolnym momencie przeglądane przez użytkownika, a dane w nim modyfikowane. Konto może zostać przez użytkownika usunięte.
 4. Dane wymagane podczas rejestracji to:
  • Aktywny adres email.
  • Hasło pozwalające zalogować się do serwisu.
  • Imię i nazwisko.
 5. Po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany adres email zostanie wysłana wiadomość email z odnośnikiem aktywacyjnym. Konto staje się aktywne dopiero w momencie kliknięcia w link aktywacyjny zanim ten link zostanie przedawniony.
 6. Użytkownik, który założył konto w serwisie oświadcza, że:
  • Konto użytkownika zostało założone dobrowolnie.
  • Wszystkie dane podane w formularzu są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 7. Utrzymanie konta jest nieodpłatną usługą, świadczoną drogą elektroniczną

§3 Warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną


 1. Usługodawca nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z modułów aplikacji. Właściciel serwisu nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących modułów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do chronienia swojego loginu oraz hasła oraz ich nie udostępnianie płatnie lub bezpłatnie osobom trzecim.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

§4 Warunki nawiązania umowy


 1. Usługodawca świadczy usługi polegające na dostępie do modułów aplikacji drogą internetową.
 2. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są Usługodawca oraz Użytkownik.
 3. Użytkownik przy pomocy klawisza „Pobierz za [kwota]” samodzielnie wybiera interesujący go moduł, następnie potwierdza dane do faktury, akceptuje zapisy regulaminowe oraz naciska przycisk „Przejdź do płatności” co skutkuje przekierowaniem na stronę Operatora Płatności.
 4. Płatności dokonać można jedynie drogą elektroniczną. Płatność obsługiwana jest przez Operatora Płatności: PayPro S.A. & Worldline Financial Services
 5. Zawarcie umowy między stronami następuje w momencie opłacenia aplikacji lub wybranego modułu aplikacji przez użytkownika.
 6. Po dokonaniu opłaty na adres email Użytkownika wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca dokonanie płatności za wybrany moduł, co jest równoznaczne z przekazaniem dostępu do modułu aplikacji.
 7. W celu pobrania opłaconego modułu Użytkownik przyciska dedykowany dla modułu klawisz „Pobierz”.
 8. Wszystkie ceny w serwisie podane są w złotych polskich (PLN). Rozpatrywana jest możliwość dokonywania opłat w innych walutach.
 9. Możliwe jest dokonywanie opłat za pomocą kart płatniczych oraz innych metod płatności, np. BLIK.

§5 Warunki techniczne korzystania z serwisu


 1. W celu dokonania zakupu modułu aplikacji sprzęt użytkownika musi spełnić następujące warunki techniczne:
  • działające podłącznie do internetu wraz z dostępem do jego zasobów
  • użycie najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox
  • posiadanie założonego i aktywnego adresu email
  • posiadanie systemu operacyjnego umożliwiającego korzystanie z internetu oraz uruchomienie jednej z powyższych przeglądarek
 2. W celu korzystania z zakupionego modułu aplikacji sprzęt użytkownika musi spełnić następujące warunki techniczne:
  • użycie najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox (dopuszcza się również przeglądarki Safari i Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge, ale niektóre elementy mogą nie prezentować efektu w 100% zgodnego z oczekiwaniami)
  • posiadanie systemu operacyjnego umożliwiającego korzystanie z internetu oraz uruchomienie jednej z powyższych przeglądarek
  • posiadanie zainstalowanej i aktywnej Javy w wersji co najmniej 1.8
  • posiadanie zainstalowanego i aktywnego dodatkowego oprogramowania (Maven)
 3. W celu optymalnego korzystania z zakupionego modułu zaleca się aby użytkownik posiadał:
  • podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku Java
  • podstawową wiedzę z zakresu obsługi narzędzia Maven
  • ogólną świadomość czym jest aplikacja webowa, uzupełnioną o wiadomości ze Startera
  • wiedzę zgromadzoną w sekcji "Instrukcja uruchomienia i obsługi" dostępnej w ramach Startera

§6 Licencja i prawa autorskie


 1. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas pod wpływem i zgadza się na postanowienia licencyjne oraz dotyczące praw autorskich, których szczegóły dostępne są pod linkiem Licencja

§7 Warunki rozwiązania umowy


 1. Użytkownik który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej drogą elektroniczną, na adres e-mail podany na stronie serwisu w zakładce „Kontakt”.
 4. Aby oświadczenie zostało złożone w terminie, musi być wysłane przed jego upływem, co oznacza, że dla zachowania terminu brana pod uwagę jest data wysłania oświadczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest świadczenie usług czy dostarczenie treści cyfrowych, które nie są utrwalone na materialnym nośniku Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na dostarczenie tych treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca zwraca koszty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje w ten sam sposób, w jaki dokonał go kupujący.

§8 Administrator danych


 1. Administratorami danych użytkownika jest Usługodawca oraz nasi zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Javappa Jarosław Klimas ale będące naszymi partnerami, z którymi współpracujemy i których obowiązuje stosowna klauzula poufności.
 2. Wszelkie zagadnienia związane z administracją danych powinny być zgłaszane przez użytkownika w formie pisemnej drogą elektroniczną, na adres e-mail podany na stronie serwisu w zakładce „Kontakt”.

§9 Ochrona prywatności i polityka cookies


 1. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas anonimowy, do chwili, kiedy zdecyduje się ujawnić swoje dane. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas pod wpływem i zgadza się na postanowienia polityki prywatności, której szczegóły dostępne są pod linkiem Ochrona prywatności.
 2. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas pod wpływem i zgadza się na postanowienia polityki dotyczącej plików cookies, której szczegóły dostępne są pod linkiem Polityka cookies.

§10 Reklamacje


 1. W przypadku otrzymania przez Użytkownika produktu niezgodnego z opisem lub regulaminem świadczonej usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika podane podczas rejestracji w serwisie oraz określać przedmiot reklamacji i jej uzasadnienie.
 3. Reklamację należy wysłać pocztą elektroniczną na adres znajdujący się aktualnie na stronie kontakt serwisu w zakładce „Kontakt”.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres email podany przez Użytkownika.


Data ostatniej aktualizacji: 17.09.2022r.

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE