Kurs Java

Jenkins CI/CD

W dziedzinie DevOps i ciągłej integracji/dostarczania (CI/CD), Jenkins wyróżnia się jako niezastąpione narzędzie dla deweloperów Java. Jako wszechstronny system automatyzacji, Jenkins oferuje nie tylko ułatwienie w konfiguracji, ale również zapewnia wydajne zarządzanie całym cyklem życia aplikacji – od budowania i testowania po wdrażanie. Oto przegląd tego, jak Jenkins może usprawnić Twoje podejście do pracy jako programista Java.
Komunikacja Fronted - Backend

Czym jest Jenkins?

Jenkins to open-source'owy serwer automatyzacji, który pełni kluczową rolę w procesach CI/CD. Umożliwia automatyczne budowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji Java, co czyni go nieocenionym narzędziem w szybkim i efektywnym rozwoju oprogramowania. Dzięki swojej elastyczności i licznych wtyczkach, Jenkins doskonale nadaje się do zadań związanych z automatyzacją w różnych środowiskach i scenariuszach.
Appa Notka. Jenkins dla laika — Jenkins to popularne narzędzie używane w programowaniu do automatyzacji różnych zadań związanych z tworzeniem oprogramowania. Działa jak robot, który samodzielnie wykonuje powtarzalne zadania, takie jak sprawdzanie nowych aktualizacji kodu, kompilacja tego kodu w gotowy program, a nawet testowanie go, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Używając Jenkinsa, programiści mogą oszczędzać czas i skupić się na bardziej skomplikowanych aspektach tworzenia oprogramowania, podczas gdy Jenkins automatycznie zajmuje się rutynowymi, technicznymi zadaniami. Jest to bardzo pomocne, zwłaszcza w dużych projektach, gdzie ciągłe sprawdzanie i testowanie kodu może być czasochłonne.

Automatyzacja procesu budowania

Jenkins może automatycznie budować aplikacje Java, korzystając z popularnych narzędzi takich jak Maven czy Gradle. Automatyzacja ta obejmuje kompilację kodu, wykonanie testów jednostkowych i integracyjnych, oraz pakowanie aplikacji do formatów takich jak JAR lub WAR.

Integracja z Narzędziami Budowania

 • Maven i Gradle — Jenkins łatwo integruje się z Mavenem i Gradlem, dwoma najpopularniejszymi narzędziami do automatyzacji budowania w środowisku Java. Możesz skonfigurować Jenkinsa, aby używał tych narzędzi do automatycznego budowania aplikacji po każdej zmianie w repozytorium kodu.
 • Konfiguracja budowania — Przez pliki konfiguracyjne, takie jak pom.xml dla Mavena lub build.gradle dla Gradle, możesz określić, jak aplikacja powinna być budowana, które zależności są potrzebne, a także inne parametry budowania.
Komunikacja Fronted - Backend

Proces budowania (Continuous Integration)

Celem procesu ciągłej integracji jest automatyzacja procesu kompilacji kodu źródłowego w gotowy do uruchomienia pakiet lub artefakt. Proces ten często obejmuje kompilację kodu, uruchamianie testów jednostkowych i integracyjnych, oraz weryfikację jakości kodu.

W procesie rozwoju oprogramowania, zautomatyzowane sekwencje kroków wykonujące różne zadania są powszechnie nazywane w Jenkinsie terminem, którym jest 'pipeline'.

Kluczowym aspektem jest to, że to my sami podejmujemy decyzje dotyczące niezbędnych kroków do wykonania w ramach pipeline. Konfigurujemy tylko te etapy (stages), które są wymagane dla naszego projektu. W rezultacie, każda akcja budowania sekwencyjnie przechodzi przez kolejne etapy, którymi są najczęściej:
 • Kompilacja kodu — Jenkins automatycznie kompiluje kod źródłowy aplikacji, przygotowując go do kolejnych etapów procesu.
 • Testy Jednostkowe i Integracyjne — Automatyzacja testów to jeden z kluczowych aspektów Jenkinsa. Może on uruchamiać różne testy, od jednostkowych po integracyjne, zapewniając, że każda zmiana w kodzie nie wprowadza błędów. Wyniki testów są następnie prezentowane w przystępnej formie, co ułatwia ich analizę.
 • Pakowanie aplikacji — Po pomyślnym przejściu testów, Jenkins może automatycznie pakować aplikację do formatów takich jak JAR (dla bibliotek i mniejszych aplikacji) lub WAR (dla aplikacji webowych), co jest standardem w projektach Java.
 • Dodatkowe operacje — Wykonanie dodatkowych operacji, np. migracje danych w bazie czy statyczna analiza kodu.

Proces wdrażania (Continuous Deployment)

Pipeline do deploymentu ma na celu automatyzację procesu dostarczania zbudowanych pakietów lub artefaktów do różnych środowisk, w tym testowych, stagingowych i produkcyjnych. Skupia się na automatyzacji procesów deploymentu, w tym na przygotowaniu środowiska, wdrażaniu aplikacji, a czasami na wykonywaniu testów akceptacyjnych.
Komunikacja Fronted - Backend
Appa Notka. Analizujemy kolejne kursy na Udemy, wykorzystując nasze doświadczenie zawodowe do oceny ich efektywności i popularności wśród uczestników. Z dużym zaangażowaniem selekcjonujemy te, które naszym zdaniem są najbardziej efektywne i jednocześnie cieszą się uznaniem uczestników.

Poniższy kurs "Jenkins, From Zero To Hero" jest efektem tej głębokiej analizy i prezentuje idealne połączenie wysokiej jakości edukacyjnej z aktualnymi trendami i wymaganiami rynkowymi. Zresztą niech przemówią liczby...blisko 130 000 kursantów i ponad 16 000 wystawionych ocen!

Integracja z Repozytoriami Kodu

Jenkins łatwo integruje się z systemami kontroli wersji, takimi jak Git, umożliwiając automatyczne wyzwalanie procesów budowania (CI) przy każdej zmianie kodu. W rezultacie, każdy merge do głównej gałęzi (master) skutkuje uruchomieniem builda za pomocą Mavena lub Gradle'a – w zależności od używanej technologii – oraz realizacją kolejnych etapów omówionych w paragrafie Proces budowania.

Integracja z Systemami Kontroli Wersji

 • Wsparcie dla Popularnych Systemów — Jenkins bez problemu integruje się z wieloma systemami kontroli wersji, w tym z najpopularniejszym - Git. Możliwa jest również integracja z innymi systemami, takimi jak SVN czy Mercurial.
 • Konfiguracja Repozytorium — Możesz łatwo skonfigurować Jenkinsa do monitorowania określonych repozytoriów, określając ścieżkę do repozytorium oraz dane uwierzytelniające, jeśli są wymagane.
Komunikacja Fronted - Backend

Automatyczne wyzwalanie procesów

 • Wyzwalanie przez Commit — Jenkins może być skonfigurowany do automatycznego wyzwalania procesów budowania i testowania za każdym razem, gdy do repozytorium zostanie dodany nowy commit. Oznacza to, że każda zmiana kodu może natychmiast inicjować określone procesy w Jenkinsie.
 • Webhooks — Dla bardziej zaawansowanej integracji, szczególnie z Git, można użyć Webhooks. Są to powiadomienia wysyłane z repozytorium do Jenkinsa, informujące o różnych zdarzeniach, takich jak push czy pull request, które mogą wyzwalać procesy CI/CD.
Komunikacja Fronted - Backend
Automatyzacja procesu budowania w Jenkinsie nie tylko oszczędza czas, ale również zwiększa spójność i jakość końcowego produktu. Dzięki automatycznemu wykonywaniu testów i kompilacji, zespoły deweloperskie mogą skupić się na rozwoju funkcjonalności, mając pewność, że każda zmiana w kodzie zostanie dokładnie przetestowana i zbudowana w stabilny sposób. Jenkins, z jego bogatym zestawem funkcjonalności i integracjami, jest nieocenionym narzędziem dla każdego zespołu pracującego nad aplikacjami Java.

Zarządzanie zależnościami

Współpracując z narzędziami do zarządzania zależnościami, Jenkins upraszcza proces aktualizacji i utrzymania bibliotek, co jest szczególnie ważne w środowisku Java.

Zarządzanie bibliotekami

 • Aktualizacje — Jenkins umożliwia automatyzację procesu aktualizacji bibliotek, co jest szczególnie przydatne w dużych projektach, gdzie ręczne śledzenie i aktualizowanie zależności byłoby czasochłonne.
 • Kompatybilność — Automatyzując zarządzanie zależnościami, Jenkins pomaga upewnić się, że wszystkie używane biblioteki są kompatybilne ze sobą, co minimalizuje ryzyko konfliktów i błędów związanych z niekompatybilnymi wersjami.

Testowanie i raportowanie

Automatyzuje proces testowania, oferując jednocześnie dogłębne raportowanie wyników, co pomaga szybko identyfikować i rozwiązywać problemy. Po każdym wdrożeniu, Jenkins może wysyłać powiadomienia (np. przez email, Slack, itp.) o jego stanie. Może również generować raporty dotyczące procesu wdrażania, co jest przydatne do analizy i ciągłego doskonalenia procesów CI/CD.

Konfiguracja jako kod

Configuration as Code (CaaS) w Jenkinsie umożliwia definiowanie i zarządzanie konfiguracją Jenkinsa za pomocą plików tekstowych, co ułatwia wersjonowanie, udostępnianie i automatyzację konfiguracji.

Najbardziej znanym przykładem CaaS w Jenkinsie jest użycie Jenkinsfile, który jest plikiem tekstowym zapisanym w formacie Groovy, określającym proces budowania i wdrażania (pipeline). Jenkinsfile można przechowywać w systemie kontroli wersji razem z kodem źródłowym projektu.
Komunikacja Fronted - Backend
Innym narzędziem umożliwiającym CaaS w Jenkinsie jest wtyczka Job DSL, która pozwala na tworzenie zadań Jenkinsa za pomocą specjalnego języka opartego na Groovy.

Korzyści Configuration as Code

 • Wersjonowanie — Umożliwia przechowywanie konfiguracji w systemie kontroli wersji, co ułatwia śledzenie zmian i zarządzanie różnymi wersjami konfiguracji.
 • Reużywalność — Ułatwia automatyzację procesów konfiguracji i wdrażania Jenkinsa, co jest szczególnie ważne w środowiskach CI/CD.
 • Automatyzacja — Ułatwia automatyzację procesów konfiguracji i wdrażania Jenkinsa, co jest szczególnie ważne w środowiskach CI/CD.
 • Zmniejszenie ryzyka błędów — Zmniejsza ryzyko błędów ludzkich poprzez eliminację potrzeby ręcznego konfigurowania Jenkinsa.

Instalacja

Instalacja Jenkinsa jest procesem wieloetapowym, który wymaga dokładnego wykonania kilku kroków. Najpierw w celu pobrania programu, wejdź na stronę https://www.jenkins.io/download i wybierz wersję oprogramowania odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego, taką jak Windows Installer, pakiet WAR dla uniwersalnego użytku, lub kontener Docker.

Po pobraniu, uruchom instalator i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W jednym z pierwszych kroków będziesz proszony między innymi o wybór ścieżki, w której Jenkins zostanie zainstalowany na komputerze.
Komunikacja Fronted - Backend
Podczas instalacji na systemie Windows, jednym z kluczowych kroków jest określenie, czy Jenkins ma być uruchomiony jako usługa systemowa (ang. "Local System") czy jako usługa z uprawnieniami lokalnego lub domenowego użytkownika (ang. "local or domain user"). Wybór ten ma wpływ na poziom uprawnień, z jakimi Jenkins będzie działał, oraz na sposób, w jaki interakcje z innymi zasobami systemowymi będą zarządzane. Wybór między tymi opcjami powinien być dokonany z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i zarządzania dostępem w danym środowisku.

Ustawienie parametrów serwera, takich jak port, na którym Jenkins będzie nasłuchiwał, to jeden z kolejnych kroków w procesie instalacji. Domyślnie Jenkins używa portu 8080, ale można go zmienić zgodnie z potrzebami i wymogami sieciowymi środowiska, w którym jest instalowany. Jest to ważne, szczególnie jeśli na tym samym serwerze działają inne aplikacje korzystające z portów sieciowych, lub gdy istnieją specyficzne zasady bezpieczeństwa lub konfiguracje sieciowe.
Komunikacja Fronted - Backend

Konfiguracja

Po zakończeniu instalacji Jenkinsa, pierwszy ekran, który się pojawi, będzie wymagał wprowadzenia klucza administratora. Ten klucz, generowany podczas instalacji, jest zwykle widoczny w konsoli lub zapisany w pliku dziennika.

Następnie Jenkins zaproponuje instalację standardowych pluginów - masz możliwość wyboru zalecanych lub własnego zestawu pluginów.

Kolejnym etapem będzie utworzenie konta administratora poprzez ustawienie nazwy użytkownika i hasła.

Potem należy skonfigurować URL serwera Jenkins, co umożliwi dostęp do interfejsu użytkownika. W zależności od potrzeb, można również dostosować dodatkowe ustawienia, takie jak bezpieczeństwo, metody uwierzytelniania czy parametry sieciowe.

Po wykonaniu tych początkowych kroków, Jenkins będzie gotowy do dalszej konfiguracji i użytkowania.

Jeśli chcesz zgłębić swoją wiedzę na temat Jenkinsa, polecam poniższy materiał video. Koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu Jenkinsa do tworzenia i zarządzania procesami ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD), oferując szczegółowe instrukcje i porady, które pomogą Ci efektywnie wykorzystać Jenkinsa w Twoich projektach deweloperskich.

Dlaczego Jenkins?

Jenkins to wiodące narzędzie do ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD), które odnotowuje znaczący wzrost popularności i zastosowań. Obecnie zajmuje szacunkowy udział na rynku CI/CD wynoszący 44%, a na całym świecie korzysta z niego około 11 264 000 programistów do wytwarzania oprogramowania CI. Jest szeroko używany w różnych branżach do dostarczania krytycznego pod względem bezpieczeństwa i biznesu oprogramowania.

Ze swojej strony moge dodać, że w ramach kilku ostatnich projektów miałem okazję pracować z procesami CI/CD, które były realizowane przy użyciu Jenkinsa. Natomiast jeżeli chciałbyś spróbować innego narzędzia, rynek oferuje kilka interesujących alternatyw:
 • GitLab CI/CD — Zintegrowane narzędzie CI/CD w GitLabie, które pozwala na automatyzację procesów bezpośrednio w ramach repozytoriów GitLab.
 • Travis CI — Proste w użyciu narzędzie CI, często wybierane dla projektów open source, szczególnie tych hostowanych na GitHubie. Popularny wśród projektów open-source, zwłaszcza tych hostowanych na GitHubie.
 • CircleCI — Szeroko stosowane narzędzie CI/CD, które oferuje łatwą integrację z wieloma popularnymi platformami i narzędziami. Często wybierany przez startupy i firmy technologiczne ze względu na łatwość użycia i elastyczność.
 • Bamboo — Rozwiązanie od Atlassian, znane z integracji z innymi produktami tej firmy, takimi jak Jira i Bitbucket.
 • TeamCity — Rozbudowane narzędzie od JetBrains, które oferuje szerokie możliwości konfiguracji i integracji.
 • Azure DevOps — Platforma od Microsoftu, oferująca zarówno narzędzia CI/CD, jak i szeroki zakres funkcji związanych z zarządzaniem projektem i kodem. No dobra ale to od Microsoftu... ;)
Zdjęcie autora
Autor: Jarek Klimas
Data: 24 listopada 2023
Labele: Backend, Średni, Java
Linki:
Jenkins
GitLab CI/CD
Travis CI
CircleCI
Bamboo
TeamCity
Azure DevOps
https://www.businesswire.com/news/home/20230829119685/en

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE